Byggnads MellanNorrland

Ferielöner Teknikinstallationsavtalet        VVS & Kyl 2020-2023

Information om ferielöner på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl för 2020-2023

 

Publicerad:

Installatörsföretagen och Byggnads är överens om att rekommendera respektive medlemmar att tillämpa nedan angivna nivåer för feriearbetare under avtalsperioden 2020-2023.

Lönerekommendation för feriearbetande elever 2020
För elever som påbörjat eller ska påbörja studier på VVS-och Fastighetsprogrammet eller annan likvärdig utbildning.

Rekommendationen gäller 1 dec 2020 till 5 juni 2022.

Elev som har genomgått första året: 91 kr/tim eller 15 852 kr/mån.
Elev som har genomgått andra året: 102 kr/tim eller 17 834 kr/mån.
Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 81 kr/tim eller 14 051 kr/mån.

Lönerekommendation för feriearbetande elever 2022

Rekommendationen gäller 6 juni 2022 till 5 juni 2023.

Elev som har genomgått första året: 94 kr/tim eller 16 356 kr/mån.
Elev som har genomgått andra året: 104,50 kr/tim eller 18 183 kr/mån.
Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 83 kr/tim eller 14 477 kr/mån.
 

Uppdaterad: