Pressmeddelande 2022-08-25

Handslag mellan Byggnads Mellannorrland och Socialdemokraterna i Örnsköldsvik

Publicerad:

Debatten kring byggbranschen har pågått en tid. Det handlar om allt från utländsk arbetskraft som arbetar under usla förhållanden och med dumpade löner till systematiskt ”fuskande” av storföretag i form av nyttjande av kryphål för att slippa ta ansvar för de människor som bokstavligen bygger vårt samhälle.

För att inte riskera att bidra till en fortsatt negativ utveckling av branschen och i stället utveckla Örnsköldsvik i dubbel bemärkelse – dels genom byggandet i sig, dels genom att ge en konkurrensfördel till företag med schyssta villkor, behöver Örnsköldsviks kommun ta ett aktivt ansvar. 

Genom att ställa krav på lärlings- och praktikplatser inom ramen för markanvisningsavtal kan kommunen bidra till en upprensning av byggbranschen genom att stötta företag med schyssta villkor, säkra kvaliteten på bygg- och anläggningsprogrammens utbildningar genom praktikplatser och efter utbildning ge möjligheten till ett steg in på arbetsmarknaden genom lärlingsplatser.

        Vi vill:

  • Att de markanvisningsavtal som Örnsköldsviks kommun upprättar ska bidra till schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.

    Därför har Byggnads och Socialdemokraterna kommit överens om:
  • Att Socialdemokraterna i Örnsköldsvik skall införa riktlinjer för kommunens markanvisningsavtal som ställer krav på byggherren och dess huvudentreprenör gällande kollektivavtalsanslutning.
  • Att Socialdemokraterna i Örnsköldsvik skall införa riktlinjer för kommunens markanvisningsavtal som ställer krav på att byggherren och dess huvudentreprenör vid byggnationen säkerställer lärlings- och praktikplatser.

Byggnads MellanNorrlands ordförande, Jim Sundelin,” Jag är glad att Socialdemokraterna i Örnsköldsvik lyssnat på Byggnads medlemmar och tagit i hand på konkreta politiska förslag som gör skillnad för att motverka oseriösa byggföretag att verka i Örnsköldsvik. Dessutom premierar förslaget till det omvända nämligen att Byggföretag med kollektivavtal och schysta arbetsvillkor primäras. Det gynnar både det lokala näringslivet och löntagare.

”För mig är det själv klart att vi tar till oss goda politiska förslag från fackligt håll som skapar ordning och reda på arbetsmarknaden. Byggandet är en viktig del i att Örnsköldsvik skall utvecklas både vad det avser nya bostäder och övriga bygginvesteringar i vår kommun och då är det viktigt att detta sker med utgångspunkt med kollektivavtal”, säger Per Nylén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt för mer information ring Jim Sundelin Ord.f Byggnads MellanNorrland
tele 070-2056637

Uppdaterad: