Regionsfullmäktige Byggnads MellanNorrland

Regionsfullmäktige är Byggnads MellanNorrlands högsta beslutande organ. Regionsfullmäktige består av ledamöter som valts av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs på fullmäktiges årsmöte.

Inför regionsfullmäktige möten så finns kallelse, dagordning, protokoll och andra handlingar tillängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till handlingarna.

Lösenordet får ledamöterna med den utskickade kallelsen.
(det kommer att komma ett nytt lösenord i kallelsen och ett sms)

Viktigt att ni meddelar oss ert aktuella mobilnummer. 

OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir du personligt kallad av oss, om ordinarie ledamot ej kan närvara.

Kallelse och dagordning

 

 

 

 Protokoll

Uppdaterad: