Byggnads MellanNorrland

Regionsfullmäktige Byggnads MellanNorrland

Regionsfullmäktige är Byggnads MellanNorrlands högsta beslutande organ. Regionsfullmäktige består av ledamöter som valts av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs på fullmäktiges årsmöte.

Inför regionsfullmäktige möten så finns kallelse, dagordning, protokoll och andra handlingar tillängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till handlingarna.

Lösenordet får ledamöterna med den utskickade kallelsen.
(det kommer att komma ett nytt lösenord i kallelsen och ett sms)

Viktigt att ni meddelar oss ert aktuella mobilnummer. 

OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir du personligt kallad av oss, om ordinarie ledamot ej kan närvara.


Kallelse till Regionsfullmäktige 181125 
Dagordning
Grupparbeten
Mål och handlingsplan 2019
Lönestrategi 2019

Budget 2019
Valberedningens förslag 

 


Protokoll
Regionfullmäktige årsmöte 180321 
Styrelse 180214
Styrelse 180316
Styrelse 180411 
Styrelse 180517 
Styrelse 180614 
Styrelse 180815 
Styrelse 180913 
Styrelse 181023
Styrelse 181115


Granskad: