Medlemskrets Bredbyn/Örnsköldsvik

Styrelse för 2022

Ordförande:
Arne Westin

Sekreterare
Robert Höglund

Ledamöter

Stig Norberg
Jan Schedin
Maria Vestman
Patrik Allmgren
Jonas Västerlund
Torbjörn Sandin


Vi använder oss av sms-utskick, så håll ditt mobilnummer uppdaterat hos oss för att inte gå miste om information, inbjudningar och kallelser.

Granskad: