Medlemskretsar

Som medlem i Byggnads ingår du i medlemskrets.

Kretsens uppgift:

Bedriva informations- och utbildningsverksamhet.
Komma med förslag till förändringar i t ex avtal och förbundsstadgar genom att skriva motioner.
Organisera och hålla kontakt mellan arbetsplats, medlemskrets och region.

Välja ombud till regionsfullmäktige som är regionens högsta beslutande organ.

Och Du, en aktiv och intressant verksamhet beror på dig som medlem

Regionen har 12 medlemskretsar, klicka på kretsen och se mötesdatum och kretsstyrelse.


 

Uppdaterad: