Byggnads Norrbotten

Årsmöte 23 mars 2017

Bilder från 2017-års regionfullmäktiges årsmöte.