Byggnads Norrbotten

Boden 2017

Bodens värmeverk panna 18.
Mars 2017