Byggnads Norrbotten

RUK 2017

Nedan några bilder av Unga Byggares verksamhet hittills under 2017.
RUK har haft sitt första RUK-möte under ledning av regionens ordförande Joakim Lindholm.
RUK har närvarat under internationella Kvinnodagen i Piteå 8 mars.
RUK har närvarat under Kollektivavtalets dag 17 mars.

Unga Byggare