Byggnads Norrbotten

Nytt elektroniskt verktyg för lönegranskning

INFORMATION FRÅN BYGGNADS TILL HÄNGAVTALSBUNDNA FÖRETAG - se nedan!
Publicerad:

BYGGLÖSEN
 – ett nytt elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning

 

Bakgrund
BI och Byggnads har i Byggavtalet 2010 kommit överens om att byggföretag
ska skicka lönegranskningsunderlag till Byggnads. Personuppgifter som
skickats in för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare i andra
fackförbund ska inte kunna identifieras. Därför har Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnads tagit fram ett gemensamt elektroniskt verktyg för
lönegranskning och statistiksammanställning kallat BYGGLÖSEN (Löneunderlag,  säkert och enkelt)

 

Byggnads tar emot granskningsuppgifterna via sin webbplats

BYGGLÖSEN tar hand om de elektroniska granskningsuppgifterna som vid varje lönetillfälle skickas från BI: s medlemsföretag och från Byggnads hängavtalsbundna företag. BI och Byggnads kommer att ta emot de
elektroniska granskningsuppgifterna via sina webbplatser. Företagen ska
enligt Byggavtalet 2010 skicka elektroniska granskningsuppgifter för löneperioder som startar efter den 1 maj 2011, dvs. löner för maj månad, som normalt betalas ut i juni. Själva elektroniska lämningen ska göras på www.byggnads.se

 

Excelmall för manuella rutiner
Observera att Byggnads inte kommer att ta emot några pappersredovisningar för löneredovisningar.
De företag som inte har ett lönesystem som kan skapa ett lönegranskningsunderlag måste använda manuella rutiner. För ändamålet kommer en Excelmall att kunna hämtas via www.byggnads.se

 

Gemensam informationsplats
BI och Byggnads har skapat en gemensam informationsplats;
www.bygglosen.se Här informeras BI: s medlemsföretag och Byggnads hängavtalsbundna företag om hur handläggningen går till och om olika saker man ska tänka på.
Den här sajten ska också hjälpa lönesystemstillverkare att anpassa sina lönesystem efter de nya kraven då de elektroniska granskningsuppgifterna skapas ur företagens lönesystem och behöver följa ett visst format. På 
www.bygglosen.se  framgår vilka lönesystem som hittills har certifierat sig.

 

Lokalt ansvariga
Byggnads lokala avdelningar/regioner har utsett sina respektive ansvariga för den elektroniska lönegranskningen. Mer detaljerad information med inloggningsuppgifter och vem ni kan vända er till på avdelningen/regionen med frågor, kommer senare från respektive lokalavdelning/region.
Läs mer på www.bygglosen.se  

Uppdaterad: