Regionfullmäktiges årsmöte 2014

Regionfullmäktiges årsmöte hålls den 3. april på Hotell Nordkalotten i Luleå.
Publicerad:

Ledamöterna kommer att få en kallelse i vanlig ordning.

Uppdaterad: