Byggnads Norrbotten

Lön under loven Ferielön

Publicerad:

Lön under loven 2016

Ska du sommarjobba? Här är de avtalade rekommendationerna om vad elever som arbetar på loven ska få i lön.
                         
                               BYGG        VVS/KYL          PLÅT            ME

Elev årskurs 1   85 kr/tim     82 kr/tim      84,40 kr/tim    86 kr/tim

Elev årskurs 2   95 kr/tim     92 kr/tim      99,80 kr/tim    96 kr/tim

Elev övrig          76 kr/tim     72 kr/tim      76,80 kr/tim    76 kr/tim

Uppdaterad: