Byggnads Norrbotten

Regionfullmäktige 13 december

Regionsfullmäktigemötet hålls via video från kontoren i Kiruna, Gällivare, Kalix, Luleå och Piteå. Fullmäktigeledamöter, valberedning, regionstyrelse, revisorer och ombudsmän är kallade med en personlig kallelse. 

Du som är kallad kan välja att delta på bostadsorten eller arbetsorten beroende på vilken som är närmast och smidigast inför mötet.

Publicerad:

Handlingarna inför mötet är nu upplagda, lösenordsbelagda och tillgängliga för mötesdeltagarna. Lösenordet står i kallelsen.
Du kommer åt handlingarna här.

Uppdaterad: