Byggnads Norrbotten

Slopat investeringsstöd för bostadsbyggande

De borgerliga partierna har varit emot byggsubventionen ända sedan den infördes under förra mandatperioden och nu tas den bort, efter att M och KD fått igenom sitt budgetförslag. Det välkomnas av branschorganisationen Sveriges byggindustrier, som anser att investeringsstödet gjort marknaden obalanserad.
Joakim Lindholm, som är ordförande för Byggnads i Norrbotten, tycker att ett slopat investeringsstöd är ett steg mot färre billiga hyresrätter.

Publicerad:

Läs hela artikeln i NSD  (om du är prenumerant)

Annars har du texten nedan:
De borgerliga partierna har varit emot byggsubventionen ända sedan den infördes under förra mandatperioden och nu tas den bort, efter att M och KD fått igenom sitt budgetförslag. Det välkomnas av branschorganisationen Sveriges byggindustrier, som anser att investeringsstödet gjort marknaden obalanserad.

– Den typen av subventioner dopar bara. Vi har aldrig tyckt om det, säger Fredrik Kristiansson som är Sveriges byggindustriers lokalchef i Luleå.

Investeringsstödet har en budget på 11,3 miljarder kronor under perioden 2016–2019. I juli meddelade regeringen att 14 600 lägenheter beviljats stöd. Pengarna betalas om ett antal kriterier är uppfyllda. Det handlar bland annat om att hyrorna ska vara låga och att bostäderna ska vara byggda på ett klimatsmart sätt. Nu kommer det att successivt trappas av, efter utformning av Boverket.

Joakim Lindholm, som är ordförande för Byggnads i Norrbotten, tycker att ett slopat investeringsstöd är ett steg mot färre billiga hyresrätter.

– Självklart skickar det signaler från det blå laget att hyresrätter kanske inte är deras största vilja. Man vill se ett mer delat samhälle, säger Lindholm.

Men Kristiansson anser att subventionen inte uppfyller sitt syfte, eftersom nyproducerade bostäder i stort sett aldrig blir så billiga att personer med låg inkomst har råd att bo i dem.

– En förstagångsköpare av en bil hänvisas inte till nybilsmarknaden, men vi har diskussionen att de med minst pengar behöver bostäder och då ska vi bygga hyresrätter till dem. Helt fel.

I stället anser han att nyckeln är att skapa den rörlighet på marknaden som krävs för att äldre, billigare lägenheter ska bli lediga. Ett ökat anslag till riktade bostadsbidrag för individer ska säkerställa att alla har råd med en bostad.

– Då måste vi bygga alla boendeformer, så att de med minst pengar kan efterfråga det billigaste.

Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) anser att investeringsstödet bidragit till att det byggs fler lägenheter med lägre hyresnivå i kommunen.

– Finns ett antal exempel på det, så det har absolut uppmuntrat till att bygga på ett sätt som håller nere hyrorna, säger Nordström.

Han är kritisk till att M, KD och SD röstat bort stödet utan att presentera ett alternativ för att öka byggandet. Samtidigt ser han subventionen som en kortsiktig lösning. Det viktigaste i Nordströms ögon är att riksdagspartierna återupptar de samtal som strandade 2016 och sluter en bred bostadspolitisk överenskommelse.

– Det byggs fortfarande för få bostäder och de blir för dyra, så det krävs absolut ett mycket större tag. Befolkningen kommer växa kraftigt och får vi inte fart på bostadsbyggandet blir det andra problem, säger Nordström.

Han får medhåll av Fredrik Kristiansson.

– Det är otroligt polariserat i dag. Vi måste sansa oss och ha en nykter debatt, säger Kristiansson.

Uppdaterad: