Byggnads Norrbotten

Avtalsrörelsen 2020

Avtalsrörelsen 2020 är redan igång, om än inte i full styrka ännu.
Det går redan att lämna in avtalsmotioner och delta på medlemskretsmötena för mer motioner.

25 oktober är sista dagen att lämna in din avtalsmotion så den hinner behandlas i regionen!

Läs mer

Se när din medlemskrets har möte under Aktuellt eller gå direkt till Medlemskretsar för mer info.

Uppdaterad: