Byggnads Norrbotten

Arbetsmiljövecka V43

Byggnads har Arbetsmiljövecka V43 varje år och skyddsombuden i landet gör extra kontroller.
I år fokuserar vi extra på en säker arbetsmiljö och hälsovarliga ämnen.

Publicerad:

Kort checklista för en säker arbetsmiljö
- Gå igenom arbetsmiljöplanen innan du börjar arbeta.
- Följ alltid instruktionerna i arbetsmiljöplanen.
- Informera din arbetsgivare eller ditt skyddsombud om du upptäcker en risk.
- Använd alltid skyddsutrustning där det krävs.

Skydda dig mot hälsofarliga ämnen
På en byggarbetsplats finns farliga ämnen som du riskerar att komma i kontakt med. Det är din arbetsgivares skyldighet att undersöka, och vid behov, sanera din arbetsplats så att du alltid kan arbeta säkert.

Hälsofarliga ämnen kan finnas överallt, men är vanligast i renovering-, ombyggnad- och tillbyggnadsbranschen.

Tänk på att:
- Din arbetsgivare ska informera dig om riskerna innan du börjar arbeta.
- Du ska alltid ha skyddsutrustning där det krävs.
- Extra farligt: asbest, PCB, bly, epoxy, kvicksilver och kadmium.
- Du ska aldrig arbeta med okända produkter eller material.

Läs mer på Byggnads.se där du hittar bl a checklistor och flygblad

Uppdaterad: