Byggnads Norrbotten

Arbetsmiljövecka V43

Varje år har Byggnads en extra satsning på arbetsmiljön v 43.
I år låg fokus på Riskbedömningar och hälsofarliga produkter.

Claes Danell, arbetsmiljöansvarig på Byggnads Norrbotten, vittnar om en osund bransch.
100 arbetsmiljöbrister, 800 företag som inte sköter sig och nästan 5000 akutolyckor.

Anders Olofsson, skyddsombud och veteran i byggbranschen, är också kritisk till arbetsmiljön.

Publicerad:

Under den gångna veckan har Byggnads Norrbotten genomfört 60 skyddsronder i Norrbotten och upptäckt drygt 100 brister kring årets tema.
I år har tre skyddsstopp utfärdats med fara för liv. På de sämsta arbetsplatserna har man aldrig gått en skyddsrond och saknade helt riskbedömningar om Corona, vilket man som arbetsgivare måste göra men även andra riskbedömningar var ogjorda.

En del företag sköter sig efter regelverket, man har en arbetsmiljöplan och riskbedömningar för allt men kan ha svårt att leva upp till detta på arbetsplatsen dvs våra medlemmar vet inte att dessa finns.

En del plockar fram en standardmall och verkar kopiera den för varje arbetsplats oavsett hur dom skiljer sig från varann. Sedan skiter man i arbetsmiljön - produktion och vinst kommer först.

Det finns företag där åtta personer får trängas i en barack som är gjord för fyra, struntar i dagliga städningen och Byggföretagen tycker medlemmarna skulle städa själv. Detta är olämpligt även i vanliga fall men ännu värre i Corona-tider.

"Våra medlemmar betalar med sin hälsa för att företagen ska göra vinster. 
Det ser inte bra ut, även om vissa företag sköter sig jättebra", säger Claes.

Läs hela artikeln på NSD  (prenumeration krävs)

Anders Olofsson, skyddsombud med 43 år bakom sig inom byggbranschen håller med om kritiken på byggbranschens arbetsmiljö.
Han vill ge NCC en eloge för att de är väldigt noggranna men det finns andra företag som är mycket sämre och skulle behöva en rättelse.

Enligt Anders slarvas det med skyddsåtgärder som att använda säkerhetslinor på tak eller en ställning med skyddsräcken. Kring maskiner och utrustning gäller det att ha rätt utsug och försöka få bort damm, det är många som blir sjuka av damm eller har allergi. 90 % av dammet går att eliminera med hjälpmedel.

Anders upplever en klar förbättring jämfört med den första tiden i yrket men det går att få ännu bättre. Det är tack vare skyddsombuden och arbetsmiljöfrågorna som kommit upp. Det är fortfarande folk som slarvar och inte tänker så, som skyddsombud har man fått mer mandat så arbetsplatschefer lyssnar på en SO när jobben ska planeras.

Läs hela artikeln på NSD (prenumeration krävs)

Uppdaterad: