Byggnads Norrbotten

Begränsad medlemsservice pga Corona pandemi

Byggnads Norrbotten kommer att ha begränsad medlemsservice under mars-april månad.

Vi kommer att ha begränsade möjligheter till fysiska möten på våra 5 kontor samt att göra arbetsplatsbesök.

Publicerad:

Man kommer alltid att kunna nå oss via telefon, mejl samt sms.

Växeln Byggnads Norrbotten: 010-601 10 05 (kl 8-12)
Medlemscenter Byggnads Nu: 010-601-10 00 (kl 8-16)
Under kontaktuppgifter på vår hemsida hittar du mejladresser och mobilnummer till alla våra ombudsmän.

På vår hemsida kommer det att uppdateras kontinuerligt med information gällande Corona men också med kollektivavtalsinformation.

Vi återkommer också löpande på hemsidan med information gällande status på vår medlemsservice.

Med fackliga hälsningar
Ordförande
Joakim Lindholm
Byggnads Norrbotten

Uppdaterad: