Byggsemester 2020

Byggföretagen och Byggnads Norrbotten har kommit överens om förläggningen av byggsemester 2020 i Norrbotten.

Publicerad:

I Norrbotten förläggs byggsemestern med 4 veckor i en följd inom tidsperioden 29 juni - 31 Juli 2020, dvs veckorna 27-31.
Semestern är enligt lag 25 semesterdagar. Resterande semesterledighet förläggs efter samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren som följer denna rekommendation, anses ha fullgjort sin primära förhandlingsskyldighet enl MBL § 11 angående semesterns förläggning.

OBSERVERA: Önskar arbetsgivaren avvika från rekommendationen, kvarstår däremot hans primära förhandlingsskyldighet gentemot resp. lokalavdelning inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson