Byggnads Norrbotten

Corona-läget november 2020

Samtliga kontor i regionen är stängda för besök pga de nya allmänna råden för Norrbotten.

Det finns alltid möjlighet att kontakta oss via mejl eller telefon
(010-601 10 05)

Vi genomför inga arbetsplatsbesök och UVA-möten men det finns alltid möjlighet att kontakta regionen och ombudsmän för att  lösa problemen via telefon eller videomöte.
Även eventuella medlemsmöten sker digitalt via video eller telefon.

Publicerad:

För mer information om Byggnads Norrbottens riktlinjer under Corona-pandemin - kontakta Magnus Sandestål 010-601 12 90 (magnus.sandestal@byggnads.se)

För mer information kan ni även besöka Region Norrbottens hemsida.

Uppdaterad: