Ferielön 2020

Anställning av gymnasieelever från byggprogrammen samt anställning av skolungdomar för feriepraktik i företag.

Pga prolongering (förlängning) av avtalen gäller samma som 2019 tills annat överenskommes.

Publicerad:

Byggavtalet

Elev som gått ut 2:a året på Byggprogrammet: 100 kr/tim 
Elev som gått ut 1:a året på Byggprogrammet: 90 kr/tim 
Övriga: 80,-/tim 
Semesterersättning ska utgå enligt lag (12 %).

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 

Elev som genomgått andra året: 99 kr/tim eller 17 226 kr/mån 
Elev som genomgått första året: 88 kr/tim eller 15 312 kr/mån
Elev från grundskolan som sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 78 kr/tim eller 13 572 kr/mån 
Semesterersättning ska utgå enligt lag (12 %).

Plåt- och Ventilationsavtalet 

Gäller från och med läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020. 

Elev som genomgått andra året på gymnasiet 106,60 kr/h
Elev som genomgått första året på gymnasiet 90,20 kr/h
Övriga 82,00 kr/hEntreprenadmaskinavtalet
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13,2 %).


Entreprenadmaskinavtalet

Lönerna gäller för feriearbete under sommaren 2019, dock högst under 10 veckor. 

Elev som gått två år på gymnasium 102 kr/h
Elev som gått ett år på gymnasium 92 kr/h
Övriga elever 80 kr/h
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt kollektivavtalets regler.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson