Byggnads Norrbotten

Pressmeddelande 2020-03-17

Gemensamt uttalande från Byggnads och Byggföretagen med anledning av covid-19.

Publicerad:

Parterna i byggsektorn samlad krafterna för att gemensamt säkra jobben och stabiliteten inom bygg. Alla måste dra sitt strå till stacken.

Byggnads och Byggföretagen har med anledning av rådande läge tagit fram förenklade förhandlingsregler vid permittering. Parterna har även tittat på möjligheterna för att införa ett centralt avtals om korttidspermittering.

Läs hela pressmeddelandet

Uppdaterad: