Ferielöner 2022

Publicerad:

Byggavtalet
Från och med läsårets slut 2022 till och med läsårets slut 2023

Elev som genomgått andra året på Byggprogrammet i gymnasieskolan: 104 kronor/timmen.
Elev som genomgått första året i gymnasieskolans Byggprogram: 93 kronor/timmen.
Övriga 83 kronor/timmen.
Semesterersättning enligt lag utbetalas av företaget.

Plåt- och Ventilationsavtalet
2022-05-01

Elev som har avslutat årskurs 2 inriktning byggnadsplåt, ventilationsplåtslageri eller ventilationsmontage 120,30 kr
Elev som går årskurs 1 eller 2 i gymnasieskolans Byggprogram eller VVS- och fastighetsprogram 103,10 kr
Övriga 85,90 kr
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl
2022-06-06 - 2023-06-05

Elev som har genomgått första året: 94 kr/tim eller 16 356 kr/mån.
Elev som har genomgått andra året: 104,50 kr/tim eller 18 183 kr/mån.
Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 83 kr/tim eller 14 477 kr/mån.

Uppdaterad: