Ferielöner 2023

Publicerad:

Byggavtalet
Från och med läsårets slut 2023 till och med läsårets slut 2024

Elev som genomgått andra året på Byggprogrammet i gymnasieskolan: 106 kronor/timmen.
Elev som genomgått första året i gymnasieskolans Byggprogram: 95 kronor/timmen.
Övriga 85 kronor/timmen.
Semesterersättning enligt lag utbetalas av företaget.

Plåt- och Ventilationsavtalet
2023-05-01

Elev som har avslutat årskurs 2 inriktning byggnadsplåt, ventilationsplåtslageri eller ventilationsmontage 126 kr
Elev som går årskurs 1 eller 2 i gymnasieskolans Byggprogram eller
VVS- och fastighetsprogram 108 kr
Övriga 90 kr
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 
2023-06-06

Elev som har genomgått första året: 98,50 kr/tim eller 17 139 kr/mån.
Elev som har genomgått andra året: 109,50 kr/tim eller 19 053 kr/mån.
Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 85kr/tim eller 14 790 kr/mån.

Uppdaterad: