För arbetsgivare: Hur du tecknar kollektivavtal

Det finns två tillvägagångssätt när det gäller att teckna ett kollektivavtal.

Bli medlem i din arbetsgivarorganisation

Det kan dels ske genom en ansökan om medlemskap i den arbetsgivareorganisation som företräder den bransch inom vilket företaget verkar.

Medlemskapet i arbetsgivareorganisationen ger företagaren tillgång till rådgivning och förhandlingshjälp.

Eller teckna hängavtal med Byggnads

Alternativt tecknas ett hängavtal med Byggnads lokala region.
Som hängavtalsbunden företagare erbjuds företaget rådgivning och information om kollektivavtalets regler och gällande arbetsmarknadslagar i syfte att förebygga meningsskiljaktigheter.

Vid tillfället för avtalsteckningen sker en genomgång av kollektivavtalets innehåll och regler i stora drag och en pärm innehållande viktig information överlämnas som bra vägledning om eventuella frågor uppstår.
Serviceavgiften är 3023 SEK/år (2022).

Många nystartade mindre och medelstora företag börjar med att teckna ett hängavtal med Byggnads och ansöker så snart verksamheten blivit mer omfattande om ett medlemskap i en arbetsgivareorganisation.

Vad behöver du bidra med?

Vilka handlingar som behövs vid avtalsteckning beror på var företaget är ifrån:

Regional avtalstecknare i Byggnads Norrbotten

E-POST
hangavtal.norrbotten@byggnads.se 

Svenska avtal
Jukka Määttä
Henrik Ipsen
Anna Lutström
Claes Danell
Magnus Sandestål

När alla uppgifter inkommit kallar vi er till en avtalsteckningsdag.

Utländska avtal
avtalsteckningregion5@byggnads.se

Kontaktperson Norrbotten:
Jukka Määttä 010-601 12 81

Administratör: 
Anu Jonsson 010-601 12 97

När alla uppgifter inkommit kallas ni till en avtalsteckningsdag.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson