Byggnads Norrbotten

Ferielön 2019

Anställning av gymnasieelever från byggprogrammen samt anställning av skolungdomar för feriepraktik i företag.

2019

Byggavtalet

Elev som gått ut 2:a året på Byggprogrammet: 100 kr/tim
Elev som gått ut 1:a året på Byggprogrammet: 90 kr/tim
Övriga: 80,-/tim
Semesterersättning ska utgå enligt lag (12 %).

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Elev som genomgått andra året: 99 kr/tim eller 17 226 kr/mån
Elev som genomgått första året: 88 kr/tim eller 15 312 kr/mån
Elev från grundskolan som sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 78 kr/tim eller 13 572 kr/mån
Semesterersättning ska utgå enligt lag (12 %).

Plåt- och Ventilationsavtalet

Gäller från och med läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020.

Elev som genomgått andra året på gymnasiet 106,60 kr/h
Elev som genomgått första året på gymnasiet 90,20 kr/h
Övriga 82,00 kr/hEntreprenadmaskinavtalet
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13,2 %).

Entreprenadmaskinavtalet

Lönerrna gäller för feriearbete under sommaren 2019, dock högst under 10 veckor.

Elev som gått två år på gymnasium 102 kr/h
Elev som gått ett år på gymnasium 92 kr/h
Övriga elever 80 kr/h
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt kollektivavtalets regler.

2018

Byggavtalet 

Elev som gått ut 2:a året på Byggprogrammet: 97/tim + Sem.ers. enl lag
Elev som gått ut 1:a året på Byggprogrammet: 88/tim + Sem.ers. enl lag
Övriga: 78/tim + Sem.ers. enl lag

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2017-06-07 - 2018-06-07

Elev som genomgått andra året: 94 kr/tim eller 16 360 kr/mån + Sem.ers. enl lag
Elev som genomgått första året: 84 kr/tim eller 14 620 kr/mån + Sem.ers. enl lag
Elev från grundskolan som sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 74 kr/tim eller 12 880 kr/mån + Sem.ers. enl lag

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2018-06-07 - 2019-06-07

Elev som genomgått andra året: 97 kr/tim eller 16 880 kr/mån + Sem.ers. enl lag
Elev som genomgått första året: 86 kr/tim eller 14 960 kr/mån + Sem.ers. enl lag
Elev från grundskolan som sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 76 kr/tim eller 13 225 kr/mån + Sem.ers. enl lag

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2019-06-07 - 2020-06-07

Elev som genomgått andra året: 99 kr/tim eller 17 230 kr/mån + Sem.ers. enl lag
Elev som genomgått första året: 88 kr/tim eller 15 310 kr/mån + Sem.ers. enl lag
Elev från grundskolan som sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 78 kr/tim eller 13 575 kr/mån + Sem.ers. enl lag

Plåt- och Ventilationsavtalet 2017

Elev som genomgått 2:a året på plåtslageriprogrammet: 102,10 kr/tim + Sem.ers. 13,2 %
Elev som genomgått 1:a året på plåtslageriprogrammet: 86,40 kr/tim + Sem.ers. 13,2 %
Övriga: 78,50 kr/tim + Sem.ers. 13,2 %

Entreprenadmaskinavtalet 2016

Elev som genomgått 2:a året på gymnasiet: 96 kr/tim + Sem.ers. 13,1 %
Elev som genomgått 1:a året på gymnasiet: 86 kr/tim + Sem.ers. 13,1 %
Övriga: 76 kr/tim + Sem.ers. 13,1 %

 

Uppdaterad: