Lagbas

Lagbas är ett unikt uppdrag för byggbranschen. 
En lagbas kompletterar arbetsgivrens linjeorganisation. Det innebär att man har fått förtroendet att företräda sina arbetskamrater och tillsammans med företagets arbetsledning planera logistik, arbetsmetoder och bemanning under byggskedets olika faser.

Lagbasen har god kunskap om avtalets lönebestämmelser och lönesystem.

Lagbasen bör ha kompetens inm områden som ledarskap, kommunikation, beteende samt hur konflikter och svåra samtal ska hanteras.

Vad gör en lagbas rent praktiskt - arbetsuppgifter:

 • planera de arbetsuppgifter som är aktuella att utföra
 • kommunicera, klargöra lagets arbetsuppgifter
 • lösa uppkomna praktiska problem, konflikter och motsättningar tillsammans med arbetsledning och arbetslag
 • föra anteckningar om ändrings- och tilläggsarbeten
 • förbereda och delta vid löneöverenskommelser och avstämningar på arbetsplatsen i samverkan med ombudsman från regionen eller själv med fullmakt
 • träffa överenskommelse om arbetstidens längd och förläggning på egna arbetsplatsen
 • kontrollera vilka underentreprenörer är verksamma på arbetsplatsen
 • är engagerad och deltar i kretsverksamheten
 • värva och organisera nya medlemmar

Hur blir man lagbas
Man blir vald till lagbas via sina arbetskollegor och utses av regionstyrelsen. 
Det krävs utbildningar för att kunna genomföra sitt uppdrag som lagbas på bästa sätt

 • Påfarten
 • Grundutbildning för FFV (steg 1 och 2)
 • Lagbasutbildning - grund
 • Min Arena 
 • Lagbasutbildning - påbyggnad
 • Vägen Framåt

Lagbasutbildningar 2022: 5 dagar (3+2)
28/2-2/3 2022 Sunderby Folkhögskola (Nya datum)
7-8/3 2022 Sunderby Folkhögskola (Nya datum)

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson