Kongress 2018

Byggnads höll sin 17:e ordinarie förbundskongress den 31 maj till 3 juni 2018 i Göteborg. Alla medlemmar i Byggnads har rätt att lämna förslag till kongressen. Det gör man genom att skriva motioner.

Antalet ordinarie ledamöter och ersättare till kongressen bestäms av regionens medlemsantal 10 månader före kongressen. Byggnads Norrbotten skickade 5 ledamöter, varav 2 är kvinnor.
Unga Byggare hade valt att skicka en kongresselev till kongressen så 50 % av kongressdeltagarna från Norrbotten var nu kvinnor.

Regionens deltagare
Alexandra Renberg
Rebecca Ekström
Peter Olofsson
Anders Olsson
Leif Nordlund
Mattias Eriksson
Peter Thelin
Magnus Nyström
Joakim Lindholm
Isabelle Lundberg (kongresselev)

Kontakt
Regionordförande
Joakim Lindholm
joakim.lindholm@byggnads.se

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson