Regionstyrelse

Regionstyrelsen är sammansatt av ordförande, ekonomiansvarig, avtalsansvarig och ledamöter från medlemskretsar, samt en ungdomsrepresentant.
Ungefär hälften av medlemskretsordföranden är ordinarie ledamöter i styrelsen, resten är ersättare.

Ordförande
Joakim Lindholm
Kiruna

Vice ordförande
Anders Olsson
Kalix

Sekreterare
Anu Jonsson
Kalix

Ekonomiansvarig
Magnus Sandestål
Luleå

Avtalsansvarig
Magnus Nyström
Piteå

Leif Nordlund
Älvsbyn

John-Folke Aidanpää
Haparanda

Peter Olofsson
Överkalix

Fredrik Öberg
Luleå

Isabelle Lundberg
Piteå

Ungdomsrepresentant
Erik Åström
Unga Byggare

Uppdaterad: