Byggnads Norrbotten

Regionstyrelse

Regionstyrelsen är sammansatt av ordförande, ekonomiansvarig, avtalsansvarig och ledamöter från medlemskretsar, samt en ungdomsrepresentant.
Ungefär hälften av medlemskretsordföranden är ordinarie ledamöter i styrelsen, resten är ersättare.

Ordförande
Joakim Lindholm
Kiruna

Vice ordförande
Anders Olsson
Kalix

Sekreterare
Anu Jonsson
Kalix

Ekonomiansvarig
Magnus Sandestål
Luleå

Avtalsansvarig
Magnus Nyström
Piteå

Leif Nordlund
Älvsbyn

Hans Holmbom
Piteå

John-Folke Aidanpää
Haparanda

Peter Olofsson
Överkalix

Conny Vidén
Luleå


Ungdomsrepresentant
Erik Åström
Unga Byggare

Uppdaterad: