Byggnads Norrbotten

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2020

Kom ihåg att alltid kontakta oss vid ändrad inkomst, tex studier, arbetslöshet, föräldrapenning, sjukpenning, MGU. 

Avgiftsklass

Löneintervall
kr/mån

Inkomst
kr/tim

Medlemsavgift
inkl a-kassan

 1 34 200 - 197 -

698,-

 2 25 200 - 34 199  145 - 196

638,-

 3 22 800 - 25 199 131 - 144 

594,- 

 4 20 500 - 22 799 119 - 130

552,-

 5 9 500 - 20 499 

54- 118

374,-

 6  - 9 499  - 53

163,- 

Gymnasieeleverna är avgiftsbefriade t o m september månad avgångsåret om man inte fått arbete före det. 
Vuxeneleverna är avgiftsbefriade under utbildningstiden.
Avgiftsbefrielse under MGU (Militär grundutbildning).

Uppdaterad: