Byggnads Norrbotten

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2021

Kom ihåg att alltid kontakta oss vid ändrad inkomst, tex studier, arbetslöshet, föräldrapenning, sjukpenning, MGU. 

Avgiftsklass

Löneintervall
kr/mån

Inkomst
kr/tim

Medlemsavgift
inkl a-kassan

 1 35 000 - 201-

737,-

 2 25 800 - 34 999  148- 200

675,-

 3 23 200 - 25 799 134- 147 

630,- 

 4 21 200 - 23 199 122- 133

587,-

 5 9 600 - 21 199 

55- 121

406,-

 6  - 9 599  - 54

191,- 

Gymnasieeleverna är avgiftsbefriade t o m september månad avgångsåret om man inte fått arbete före det. 
Vuxeneleverna är avgiftsbefriade under utbildningstiden.
Avgiftsbefrielse under MGU (Militär grundutbildning).

(A-kassan har höjt sin avgift med 27,- fr o m 1 oktober.)

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson