Byggnads Norrbotten

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2019

Kom ihåg att alltid kontakta oss vid ändrad inkomst, tex studier, arbetslöshet, föräldrapenning, sjukpenning, MGU. 

Avgiftsklass

Löneintervall
kr/mån

Inkomst
kr/tim

Medlemsavgift
inkl a-kassan

 1 33 500 - 193 -

687,-

 2 24 700 - 33 499  142 - 192

628,-

 3 22 300 - 24 699 128 - 141 

585,- 

 4 20 100 - 22 299 120 - 131

544,-

 5 9 300 - 20 099 

53- 119

369,-

 6  - 9 299  - 52

162,- 

Gymnasieeleverna är avgiftsbefriade t o m september månad avgångsåret om man inte fått arbete före det. 
Vuxeneleverna är avgiftsbefriade under utbildningstiden.
Avgiftsbefrielse under MGU (Militär grundutbildning).

Uppdaterad: