Byggnads Norrbotten

Regionfullmäktige

Byggnads Norrbottens regionfullmäktige har årsmöte 21 mars och budgetmöte 13 december.
Personlig kallelse till ledamöter, styrelsen, revisorer, valberedning och ombudsmän.

Uppdaterad: