Byggnads Norrbotten

Regionfullmäktige 21 mars

Byggnads Norrbottens regionfullmäktige har årsmöte 21 mars.
Personlig kallelse till ledamöter, styrelsen, revisorer, valberedning och ombudsmän.

Dokumenten har varit tillgängliga till behöriga och belagda med lösenord som skickas ut i kallelsen.

Kallelse
Verksamhetsberättelse
Förvaltningsberättelse
Reglemente
Valberedningens förslag
Uppdragsredovisning

Uppdaterad: