Byggnads Norrbotten

Budgetmöte 13 december 2018

Handlingarna är tillgängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till dom.

Deltagarna får en personlig kallelse hemsänt per post med  lösenord som ger tillgång till handlingarna här nedan. 

Kallelse

Dagordning

Valberedningens förslag Avtalsråd

Valberedningens förslag Unga Byggare

Avstämning målplan 2018

Målplan 2019

Budgetförslag 2019

Budgetförslag till medlemskretsar 2019

Uppdaterad: