Byggnads Norrbotten

Årsmöte

Regionsfullmäktiges årsmöte hålls tisdag 19 mars på Clarion Sense i Luleå.
Berörda ledamöter får en personlig kallelse hemsänt.

Uppdaterad: