Budgetmöte

Handlingarna är till för behöriga ledamöter och är försedda med lösenord som skickats med kallelsen.

Förutom budgeten har vi 196 avtalsmotioner att besluta om så studera handlingarna noga för att vara väl förberedd inför mötet.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson