2020 Årsmöte

Regionsfullmäktiges årsmöte 2020 är framflyttad.
Mötet genomförs som ett telefonmöte måndagen 6 april kl 17.30.
Kallelsen med dagordning är sänd till berörda ledamöter per post.

Uppdaterad: