Regionfullmäktiges årsmöte 2021

Regionsfullmäktiges årsmöte 2021 genomförs som ett telefon/videomöte torsdagen 25 mars kl 14.00.
Kallelsen med dagordning sänds till berörda ledamöter per post.

Uppdaterad: