Regionfullmäktigemöte - kongress

Regionfullmäktiges budgetmöte hålls måndag 15 november kl 17.00.
Mötet sker på Byggnads lokalkontor i Kiruna, Gällivare, Kalix, Luleå och Piteå.

Handlingarna är till för behöriga ledamöter och är försedda med lösenord som skickats med kallelsen.

Uppdaterad: