2022 Årsmöte

Årsmötet hålls på Sunderby Folkhögskola
Måndag 21 mars 2022 kl 11.00
Kallelsen med dagordning sänds till berörda ledamöter per post och
e-post samt sms med länk.

Anmälan-återbud (Obligatorisk)
Uppdaterad: