2022 Budgetmöte

Regionfullmäktiges budgetmöte hålls torsdag 8 december kl 17.00 med uppkoppling 17.30.
Mötet sker på våra 5 kontor: Kiruna/Gällivare/Kalix/Luleå/Piteå.

Handlingarna är till för behöriga ledamöter och är försedda med lösenord som skickats med kallelsen (kallelse skickas per post 2022-11-18).

Uppdaterad: