Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är regionens högst beslutande organ.

Medlemskretsar väljer sina representanter till fullmäktige vartannat år.
Första mötet för valda ledamöterna är höstens budgetmöte och mandatperioden avslutas med årsmötet på våren år 2.
Ledamöterna kallas till möten skriftligen och underlagen finns tillgängliga här på hemsidan med lösenord, sök under rätt år och möte.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson