Byggnads Norrbotten

Skolinfo i Boden 2017

Fotograf: A Vikman

Skolinformation

Höstens skolbesök är påbörjade.
Informationen uppdateras löpande vid nybokningar.

2018 HT

Boden Björknäsgymnasium
4/12 Bygg åk 1 och åk 3

Luleå Gymnasiebyn
3/12 Bygg och plåt åk 1 och åk 3
17/12 VVS/Kyla åk 1 och åk 3

Piteå Strömbackaskolan
23/11 Bygg åk 1 och åk 3
11/12 VVS/Industrirör åk 1
13/12 VVS/Industrirör åk 3

Älvsbyns gymnasium
20/12 Bygg åk 1 och åk 3

 

2018 VT

Boden Björknäsgymnasium
4 dec Bygg åk 1 och åk 3

Luleå Praktiska gymnasiet
29 maj, eftermiddag, bygg, åk 2 och 3

Luleå Gymnasieby
13 feb kl 8.15, bygg- och plåt, åk 3
18 apr kl 13-15, bygg, åk 1
9 maj kl 8.10, bygg & plåt, åk 2
21 maj, förmiddag, VVS & kyl, åk 2 och 3

Gällivare Lapplandsgymnasium
20 feb, bygg, åk 3
20 mars kl 10.00, VVS, åk 2

Haparanda Tornedalsskolan
9 apr kl 9.00, åk 3
9 april kl 13.00, bygg, åk 2

Kalix Furuhedsskolan
16 apr kl 8.30-11.30, åk 3
16 april kl 12, bygg, åk 2

Kiruna Hjalmarskolan
19 mars förmiddag, åk 3 
19 mars eftermiddag, åk 2

Piteå Strömbackaskolan
24 april kl 10.45, Bygg, åk 2
27 april kl 8.10, Industrirör, åk 2
2 maj kl 12.00, VVS, åk 2
7 maj kl 9.00, VVS och Bygg, åk 3

Älvsbyns gymnasium
14 feb kl 9-14, åk 1-2

Uppdaterad: