Byggnads Norrbotten

Skyddsombud

Vad är ett skyddsombud? 

Skyddsombudets uppgift är att, som fackligt förtroendevald, företräda arbetskamraterna i arbetsmiljörelataerade frågor i kontakt med arbetsgivaren när arbetstagaren inte kan lösa problemet direkt med sin närmaste chef.

Vad gör ett skyddombud?

Arbetsuppgifter:

 • bevaka att arbetsmiljön är bra och följer regler som lag och AFS anger.
 • kontrollera att företaget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete (kontinuerligt undersöka risker, bevaka att dessa åtgärdas och följa upp att arbetsmiljöarbetet bedrivs regelmässigt)
 • delta och aktivt medverka i de skyddsronder som genomförs på arbetsplatsen
 • rapportera brister i arbetsmiljön
 • stoppa arbete som kan innebära omedelbar och allvarlig skada
 • informera nya arbetskamrater om arbetsmiljön, särskilda risker som finns på arbetsplatsen, var/vilken skyddsutrustning som finns och hur den fungerar 
 • verka för att arbetskamraterna på arbetsplatserna bryr sig om arbetsmiljön
 • arbeta strategiskt och delta i planeringen av arbetsplatsen 
 • ha ett nära samarbete med HSO (Huvudskyddsombud), RSO (Regionalt skyddsombud), HAM (Handläggare för arbetsmiljöfrågor) och arbetsmiljöombud
 • vara engagerad och deltar i kretsverksamheten
 • värva och organisera nya medlemmar

Hur blir man skyddsombud?
Man blir vald till skyddsombud via sina arbetskollegor och utses av regionstyrelsen. Det krävs även att man går en del utbildningar.
En del av utbildningarna är i samverkan med Byggföretagen och din arbetsgivare gör en anmälan via länkarna nedan eller på Byggbranschens utbildningscenter .
Byggnads egna utbildningar blir du kallad till.

 • Påfarten
 • Grundutbildning för FFV (steg 1 och 2)
 • År 1
  • Startkurs, 3 dagar (i samverkan med Byggföretagen) 
  • Byggnads utbildning, 2 dagar
  • Skyddsombudsinformation, 5 timmar (årligen)
 • År 2
  • Prevention 1, 1 dag (i samverkan med Byggföretagen)
  • Byggnads utbildning, 2 dagar
  • Skyddsombudsinformation, 5 timmar (årligen)
 • År 3
  • Samverkan och förändringsarbete, 2 dagar (i samverkan med Byggföretagen)
  • Skyddsombudsinformation, 5 timmar (årligen)
 • År 4
  • Prevention 2, 1 dag (i samverkan med Byggföretagen)
  • De viktigaste föreskrifterna, 1 dag (i samverkan med Byggföretagen)
  • Skyddsombudsinformation, 5 timmar (årligen)
 • Min Arena
 • Vägen Framåt

Kommande utbildningstillfällen hösten 2021 planeras just nu,reservation för ändringar/inställningar pga pandemin

Påfarten
12 november Sunderby Folkhögskola
3 december Sunderby Folkhögskola
Anmäl här

Prevention 1 
13 september, Clarion Sense Luleå 

Prevention 2
14 september, Clarion Sense Luleå 

Samverkan och förändring
8 september INSTÄLLT

De viktigaste föreskrifterna
4 oktober, Clarion Sense Luleå anmäl här

Startkurs Arbetsmiljö (BAM)
1 november, Clarion Sense Luleå anmäl här

     
     
     
De viktigaste föreskrifterna 4 oktober
Luleå
 
Startkurs arb.miljö (BAM) 1 november
Clarion Sense Luleå
 

Vid frågor kontakta
Studieansvarig
Alexandra Renberg 010-601 12 98
alexandra.renberg@byggnads.se 

LO:s utbildningssatsning för Skyddsombud (2019)
Hur bör du som skyddsombud hantera ärenden inom jämställdhet/sexuella trakasserier samt hur man kan förebygga dessa. Se kortfilmerna.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson