Byggnads Örebro Värmland

2019

  • Pressmeddelande angående löneöverenskommelse med Peab Sverige AB

    Ny lönemodell med målet att minska olyckor Peab och Byggnads elva regioner har kommit överens om en företagsanpassad lönemodell för yrkesarbetare som baseras på produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet. Båda parter tycker att det är viktigt att fokuse...