Byggnads Örebro Värmland

Ferielöner 2019-2020

Publicerad:

Byggavtalet

Gäller från och med läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.

Elev som genomgått andra året på gymnasiet 100 kr/h
Elev som genomgått första året på gymnasiet 90 kr/h
Övriga 80 kr/h

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Gäller 7 juni 2019 till 7 juni 2020. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.

Elev som genomgått andra året på gymnasiet 99 kr/h eller 17 226 kr/månad
Elev som genomgått första året på gymnasiet 88 kr/h eller 15 312 kr/månad
Elev från grundskola som sökt VVS- och fastighetsprogrammet. 78 kr/h eller
13 572 kr/månad

Plåt- och ventilationsavtalet

Gäller från och med läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13,2 %).

Elev som genomgått andra året på gymnasiet 106,60 kr/h
Elev som genomgått första året på gymnasiet 90,20 kr/h
Övriga 82,00 kr/h

Entreprenadmaskinavtalet

Lönerrna gäller för feriearbete under sommaren 2019, dock högst under 10 veckor. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt kollektivavtalets regler.

Elev som gått två år på gymnasium 102 kr/h
Elev som gått ett år på gymnasium 92 kr/h
Övriga elever 80 kr/h

Uppdaterad: