Byggnads Örebro-Värmland coronasäkrar sina kontor

Med anledning av skärpta riktlinjer från Region Örebro län vad gäller minskad smittspridning av Covid 19, har Byggnads Örebro-Värmland från 9 november och tillsvidare infört nya åtgärder, vilket påverkar vår medlemsservice.

Detta innebär att kontoren i Karlstad och Örebro är stängda för spontanbesök. Vi kommer vara restrektiva med arbetsplatsbesök och kommer att göra riskbedömningar inför alla besök. Mycket av vår verksamhet kommer att ske digitalt.

Tänk på att hålla avstånd och följ Folkhälsomyndigheten samt regionernas riktlinjer.

Publicerad:

Du når ombudsmännen i  Karlstad på telefon:

Patrik Hjelm                         010-601 12 13,070-652 31 90

Thomas Schultz                   010-601 12 17, 070-624 81 33

Odd Maalsnes                      010-601 12 08, 070-670 43 35

Patrik Nyström                     010-601 12 02, 076-104 06 20

Tomas Pettersson                010-601 12 16, 076-843 04 30

Du når ombudsmännen i Örebro på telefon:

Mattias Andersson             010-601 12 54, 076-105 03 90

Johan Csomai                      010-601 12 33, 076-102 14 77

Ann-Katrin Hedgren           010-601 12 07, 070-660 35 10

Erik Karlsson                        010-601 12 03, 072-220 54 46

Niklas Nordlund                  010-601 12 01, 072-214 77 98

Tomas Olsson                      010-601 12 19, 070-240 23 32

Jenny Svensson                    010-601 12 12, 073-994 01 89

Kenneth Svärd                      010-601 12 15, 070-190 61 24

Byggnads Örebro-Värmland, växelnummer:           010-601 10 11

Byggnads.nu (medlemscentret)                                  010-601 10 00

Uppdaterad: