Byggnads Örebro Värmland

Ferielöner på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information om ferielöner på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl för 2020 - 2023

Publicerad:

Installatörsföretagen och Byggnads är överens om att rekommendera respektive medlemmar att tillämpa nedan angivna nivåer för feriearbetare under avtalsperioden 2020-2023.

Lönerekommendation för feriearbetande elever 2020

För elever som påbörjat eller ska påbörja studier på VVS- och Fastighetsprogrammet eller annan likvärdig utbildning.

Rekommendationer gäller 1 december till 5 juni 2022:

  • Elev som har genomgått första året: 91 kr/tim eller 15 852 kr/mån.
  • Elev som har genomgått andra året: 102 kr/tim eller 17 834 kr/mån.

Lönerekommendation för feriearbetande elever 2022. Rekommendationen gäller 6 juni 2022 till 5 juni 2023:

  • Elev som har genomgått första året: 94 kr/tim eller 16 356 kr/mån.
  • Elev som har genomgått andra året: 104,50 kr/tim eller 18 183 kr/mån.
  • Elev från grundskola som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet:
    83 kr/tim eller 14 477 kr/mån.
Uppdaterad: