Lathund avtalsförändringar

Nedan finner du lathundar som redovisar de avtalsförändringar från 1 december 2020 gällande avtalen Bygg, TIA, Plåt & Vent, EMA och Glas.

Du finner även avtalsändringar för 2021 som rör avtalen Bygg, EMA, Plåt & Vent samt Glas.

Publicerad:
Uppdaterad: