Byggnads Örebro Värmland

Semester 2021

Överenskommelse om byggsemesterns förläggning 2021

Publicerad:

Parterna har enats om att rekommendera att semestern förläggs med 4 veckor i en följd: 12 juli – 6 augusti 2021, det vill säga veckorna 28-31.
Resterande semesterledighet förläggs i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Har du som medlem eller arbetsgivare med hängavtal några frågor gällande årets semesterförläggning är du välkommen att kontakta Byggnads Örebro-Värmland på 010-601 10 11.

Uppdaterad: