Ferielöner

Information om ferielöner finns nu på följande områden:

Byggavtalet fr o m läsårets slut 2022/2023 t o m läsårets slut 2023/2024 

Plåt- och Ventilationsavtalet 2023-05-01 och 2024-05-01

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl för 2023-2025

Publicerad:

Byggavtalet
Överenskommelse om ferielön fr o m läsårets slut 2022/2023 t o m läsårets slut 2023/2024.
Lön utges enligt följande:

- Elev som genomgått andra året på Byggprogrammet i gymnasieskolan 106 kr/tim.
- Elev som genomgått första året i gymnasieskolans Byggprogram 95 kr/tim.
- Övriga 85 kr/tim

Semesterersättning enligt lag utbetalas av företaget. 

Plåt- och Ventilationsavtalet:

Ferielöner följer avtalsår                                                                   2023-05-01                  2024-05-01
Elev som genomgått andra året på
Plåtslageriprogrammet i gymnasieskolan Gr V 1701 - 2550             126,00 kr                     131,10 kr
Elev som går eller genomgått första året på gymnasie-
skolans Byggprogram Gr V 0 - 850                                                         108,00 kr                     112,40 kr
Övriga Gr 1x0,5                                                                                            90,00 kr                        93,65 kr

Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl för 2023-2025

Lönerekommendation för feriearbetande elever 2023
För elever som påbörjat eller ska påbörja studier på VVS-och Fastighetsprogrammet eller annan likvärdig utbildning.
Rekommendationen gäller 6 juni 2023 till 5 juni 2024

Elev som har genomgått första året: 98,50 kr/tim eller 17 139 kr/mån.
Elev som har genomgått andra året: 109,50 kr/tim eller 19 053 kr/mån.
Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 85,00 kr/tim eller 14 790 kr/mån.
Lönerekommendation för feriearbetande elever 2024
Rekommendationen gäller 6 juni 2024 till 5 juni 2025.

Elev som har genomgått första året: 102,50 kr/tim eller 17 835 kr/mån.
Elev som har genomgått andra året: 114,00 kr/tim eller 19 836 kr/mån.
Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 88,50 kr/tim eller 15 399 kr/mån.

 

Uppdaterad: